DESTEKLER

YATIRIM TEŞVİK DESTEKLERİ

* Genel Teşvik Uygulamaları
* Bölgesel Teşvik Uygulamaları
* Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
* Stratejik Yatırımların Teşviki

KOSGEB DESTEKLERİ

* Genel Destek Programı
* Girişimcilik Destek Programı

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

* Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (TEKNO YATIRIM)
* Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı
* Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ)

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ

* Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)
* Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD II)

TOP