İHRACAT TEŞVİKLERİ VE İTHALAT İZİNLERİ

İhracata yönelik verilen teşvikler, ihracatın teşvik edilmesi, ihraç pazarlarının geliştirilmesi ve dünya ihracatındaki payının artırılması ve uluslararası piyasalara açılan firmaların rekabet güçlerinin artırılmasıaçısından önem taşımaktadır.

IHRACAT TESVIKLERI KAPSAMINDAKI ISLER
* Dahilde Isleme Izin Belgesi
* Hariçte Isleme Izin Belgesi
* Vergi, Resim Harç Istisna Belgeler
* DIIB Yeni belge alimi
* DIIB Yeni belge alimi
* DIIB Mevzuati
* HIIB yeni belge alimi
* HIIB Mevzuati
* Isgüm kontrol belgesi
* Çevre uyum belgesi
* Kontrol belgesi
* Bildirim kayit belgeleri
* Ithalat, ihracat permileri
* Epdk uygunluk belgesi
* Evrak tasdik islemleri

TOP